15. 9. 2017

Podnikáte a potřebujete právní radu?

Členům UP Business Clubu a nájemcům Vědeckotechnického parku UP nabízíme ve spolupráci s Centrem pro klinické právní vzdělávání Právnické fakulty UP bezplatné právní poradenství. Pokud potřebujete konzultovat jakýkoliv právní aspekt vašeho podnikání, například firemní smlouvy či všeobecné obchodní podmínky, pak se na nás obraťte. Rádi vám tuto službu zprostředkujeme.

Právní rady budou poskytovat v rámci své praxe studenti Právnické fakulty.

Více informací o UP Business Clubu naleznete na webu zde.